Juridische vermeldingen

Gebruik:

1. Verantwoordelijkheid:

De Stichting Marc Sleen vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade, van welke aard ook, die de gebruiker zou kunnen oplopen door gebruik te maken van de informatie op deze site of sites waarnaar verwezen wordt.

De Stichting Marc Sleen vzw kan eveneens niet aansprakelijk gesteld worden voor technische fouten bij de publicatie van informatie op deze site.

Deze onderbrekingen, storingen of vergissingen in de publicatie van gegevens kunnen geenszins in aanmerking komen voor een financiële compensatie.

2. Rechten van intellectueel eigendom:

Het concept van deze site en alle elementen die typisch zijn ervoor (onder andere structuur, lay-out en database) blijven eigendom van de Stichting Marc Sleen vzw.

De gebruiker kan in geen geval aanspraak maken op een eigendomsrecht van de informatie op deze site. De informatie en de beelden op deze site blijven eigendom van de Stichting Marc Sleen vzw of van degenen die instonden voor de levering van de informatie. Het is verboden de informatie te reproduceren, te verdelen of te verkopen zonder de uitdrukkelijke en geschreven toelating van de Stichting Marc Sleen vzw, Zandstraat 31/33 B-1000 Brussel.

3. Toegankelijkheid van website:

De website wordt overeenkomstig de normen van W3C verwezenlijkt validatie W3C. contact info: visit(arrobe)stripmuseum.be

De Nerowandeling

Wandel met Marc Sleen
en Nero door Brussel

Download gratis
de routebeschrijving

Actueel

THE MAKING OF NERO & Co

15/06/2015 > 16/06/2016

Aan de hand van foto’s van de auteur in actie,…
Meer…

Nocturne in het Marc Sleen Museum

27/11/2014 > 27/11/2014

Een swingend bezoek aan het Marc Sleen Museum en de tijdelijke tentoonstelling Nerorock.
Meer…

Stichting Marc Sleen
Zandstraat 33-35
1000 Brussel
Tel.: + 32 (0)2 219 19 80
Fax: + 32 (0)2 219 23 76
visit(arrobe)marc-sleen.be
Praktische info & plattegrond
Stichting Marc Sleen

Met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Top